Deutsch English Nederlands Français Italiano
KAMEBO® LogoUw winkelwagen is leeg.


BRANTHO-KORRUX 3in1 RAL 9001 RAL 3009 Kit 1
instead of 176,00 EUR
only 165,00 EUR
you save 6 % /11,00 EUR
27,50 EUR per liter
incl. 19 % Omzetbelasting
Excl. Verzendkosten

Producenten

FERTAN FeDOGEL Ontroester 750 ml
29,00 EUR
38,67 EUR per liter
incl. 19 % Omzetbelasting
Excl. Verzendkosten

Privacyverklaring

1. Algemeen

Karl Mezek is eigenaar van de webpagina  www.kamebo.com en informeert u met deze privacyverklaring, in hoeverre gegevens worden verzameld bij het gebruik van de website en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring informeert u ook over uw privacy-rechten.

Karl Mezek houdt zich aan de wettelijke bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale regelgeving.

Voor het doel van de beveiliging van het systeem moet de webserver standaard en tijdelijk opvolgende gegevens opslaan: de verbinding gegevens van de verzoekende computer, de subpagina's die u bezoekt met ons, de datum en de duur van de bezoeken, de identificatiegegevens van de gebruikte Browser en van het besturingssysteem type, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt.

Deze gegevens omvatten:

De pagina waaruit het bestand is aangevraagd
De naam van het bestand
Datum en tijd van de aanvraag,
De beschrijving van de gebruikte webbrowser,
Het IP-adres van de verzoekende computer.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Het aanmaken van persoonlijke gebruikersprofielen is dus uitgesloten. Deze gegevens zullen worden verwijderd na 60 dagen.

Persoonsgegevens worden verzameld in de volgende gevallen:

Wanneer u ons contacteert via e-mail of contactformulier
Als u een account als klant maakt
Bij het verwerken van bestellingen via de webwinkel

2. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming volgens Art. 4 Nr. 17 AVG:

Karl Mezek
Marienstr. 14
45663 Recklinghausen
Duitsland
Telefoonnummer  +49 2361 3026040
Het e-mail adres van de verantwoordelijke persoon zie hier
U kunt de verantwoordelijke persoon ook bereiken via ons contactformulier

3.  Wat zijn persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informaties met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door de toewijzing aan een identificatiemiddel, zoals een naam. Persoonsgegevens bevatten informatie zoals Uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (indien opgegeven).

4. Bescherming van minderjarigen

De website is niet bedoeld voor minderjarigen en wij verzamelen ook niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

Indien personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken, is dit alleen toegestaan indien de ouder of verzorger zijn/haar toestemming heeft gegeven. In overeenstemming met artikel 8, lid 2, AVG, de contactgegevens van de ouder moet worden meegedeeld om ons te overtuigen van de toestemming van de ouder. Deze gegevens en de gegevens van de minderjarige worden vervolgens verwerkt volgens deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als wij ontdekken dat een minderjarige van 16 jaar en jonger persoonlijke gegevens aan ons zonder de toestemming van de ouder heeft verzonden, zullen wij de gegevens onmiddellijk verwijderen.

5. Doeleinden van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

Voorbereiding van een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 sub a) en b) AVG
Uitvoering van een contract volgens artikel 6 lid 1 sub b) AVG
Klantenbeheer volgens artikel 6 lid 1 sub b) en c) AVG
Communicatie en gegevensuitwisseling artikel 6 lid 1 sub a), b), c), f) AVG
Presentatie en reclame volgens artikel 6 lid 1 sub f) AVG
Uitvoering van de toestemmings verklaringen volgens artikel 6 lid 1 sub a) AVG
Waarborg van een goede werking van de gegevensverwerkingsinstallatie volgens artikel 6 lid 1 sub c) en f) AVG

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften of uw toestemming.

Om de werkelijke opslagduur te bepalen, gebruiken we de volgende criteria:

Wettelijke bewarings verplichtingen, b.v. volgens AO (Duitse belastingwetgeving) en HGB (Duitse wetboek van koophandel)
Contractuele bewarings verplichtingen, bijvoorbeeld om u verleden bestellingen te laten zien als onderdeel van uw klantrekening
Bestaan van een contractuele relatie, bijvoorbeeld laatste activiteit, als er geen langdurige schuldovereenkomst bestaat
Wegvallen van het doel voor het verzamelen en opslaan van gegevens
Technologische en forensische vereisten, bijvoorbeeld om aanvallen en misbruik van de website te voorkomen en in het geval van strafbare feiten en hun vervolging

7. Rechten van de betrokken personen

7.1. Recht op informatie en overdraagbaarheid van gegevens

U heeft te allen tijde recht op informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of in overeenstemming met Art 6, lid 1 b) AVG op een contract, kunt u op grond van artikel 20 lid 1 AVG vorderen, dat we de over u opgeslagen persoonsgegevens overhandigen in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine-leesbaar formaat of overdragen aan een systeem van derden. U hebt dus recht op het direct doorsturen van uw gegevens.

7.2. Recht op correctie, beperking en annulering ("recht om vergeten te worden")

In overeenstemming met Art. 16 tot 18 AVG, kunt u vragen om een correctie, beperking of annulering van uw persoonlijke gegevens van ons in de volgende gevallen:
de gegevens is onjuist verwerkt door ons,
er is een reden voor een beperking van verdere verwerking van gegevens gegeven,
de gegevensverwerking is om verschillende redenen illegaal geworden,
indien de opslag is niet-ontvankelijk voor andere juridische redenen.
Uw recht op annulering kan worden beperkt door wettelijke bewaartermijnen.

7.3. Recht van beroep

Indien onze gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd is op ons rechtmatig belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 f) AVG, kunt u tegen deze verwerking beroep aantekenen overeenkomstig artikel 21, par. 1 AVG. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens beeindigen, tenzij we kunnen aantonen beschermende redenen voor de verwerking of de verwerking dient de bewering, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht.

7.4. Herroepingsrecht

Als u ons door toestemming hebt toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u een recht op herroeping met gevolgen voor de toekomst in overeenstemming met artikel 7, lid 3, AVG.

7.5. Recht van klacht bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Europese algemene verordening gegevensbescherming of andere nationale en internationale privacy-wetten, Art 77 AVG.

De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Duitsland
Telefoonnummer: +49 211 384240
Telefax: +49 211 3842410
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7.6. Contact gegevens

Om uw rechten te oefenen of om het gebruik van uw gegevens te herroepen, kunt u ons een informeel bericht sturen. U kunt de bericht en de revocatie van uw toestemming direct aan de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens zenden (zie hierboven onder 2).

8. Gegevensoverdracht via contact

8.1. Contact formulier

Via het webformulier vragen wij om de volgende gegevens:

Berichttekst (optioneel)
Aanspreking (optioneel)
E-mail adres (verplicht vermelding)
Voornaam en achternaam (optioneel)
Telefoonnummer (optioneel)
Straat en huisnummer (optioneel)
Postcode (optioneel)
Land (verplicht vermelding)
Bedrijf (optioneel)

8.2. Contact via e-mail

Gegevens die u ons toestuurt om ons te contacteren via e-mail, zullen worden gebruikt voor de communatie met u en worden verwerkt overeenkomstig met artikel 6, lid 1. a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden opgeslagen zolang de verwerking noodzakelijk is voor deze doeleinden of tot het verstrijken van eventuele daaropvolgende bewaartermijnen.

9. Verwerking van persoonsgegevens als onderdeel van de klantrekening

9.1. Een klantenrekening aanmaken

Wij bieden u de mogelijkheid om een persoonlijk klantenaccount aan te maken. Je moet eenmalig zich inschrijven voordat u voor de eerste keer een bestelling kunt plaatsen. Hiervoor hebben we de volgende informatie nodig:

Aanhef (verplicht veld)
Voornaam, achternaam (verplicht veld)
Bedrijf (optioneel), EU-belastingnummer (optioneel)
E-mail adres (verplicht veld)
Telefoonnummer (verplicht veld)
Faxnummer (optioneel)
Wachtwoord (verplicht veld)
Geboortedatum (verplicht veld)

Om bestellingen in de online shop te verwerken, hebben wij ook de volgende informatie van u nodig:

Factuuradres (titel, voornaam, naam, e-mail adres, indien van toepassing: bedrijf, straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
Afleveradres (titel, voornaam, naam, eventueel bedrijf, straat, nummer, postcode, plaats, land)

Er wordt ook automatisch een identificatienummer toegewezen aan uw klantenrekening.

De gegevens die u ons bij de registratie en bij het bestellen in de online shop aanbiedt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

voorbereiding van het contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a) en b) AVG, communicatie en gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), b), c), f) AVG, zorgen voor een goede functionering van een gegevensverwerkings installatie overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub c) en f) AVG:
verstrekken van de klantrekening,
authenticatie van geregistreerde gebruikers van de webwinkel.

Contract verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) AVG, klantbeheer overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b) AVG, communicatie en gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), b), c), f) AGV:
betekening van leveringen,
betaling
vragen met betrekking tot uw klantrekening en/of geplaatste bestellingen,
informatie over wijzigingen in de AV of gegevens beschermings berichten,
verstrekken van een boodschappenlijstje.
Externe presentatie en reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) en f) AVG
Het verzenden van product aanbevelingen voor eigen gelijkaardige aanbiedingen, indien niet uitdrukkelijk ongewenst.
Het verzenden van informatie, indien uitdrukkelijk gevraagd.
Verzending van postreclame, tenzij uitdrukkelijk ongewenst.

10. Gebruik van onze webwinkel

Tijdens het gebruik van de online shop worden verdere persoonlijke en op transacties gebaseerde gegevens verzameld en opgeslagen zover dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling.

11. Online betaaldiensten

11.1. Betaling via Sofortüberweisung / Klarna

Wanneer u betaalt via Sofortüberweisung / Klarna wij zenden uw naam en adres naar Klarna.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de door Klarna verzamelde gegevens is:

Klarna Bank AB (publ). Headquarters: Stockholm, Sweden. All rights reserved. Klarna Bank AB (publ). Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Organisatie nummer: 556737-0431

https://www.klarna.com/pay-now/privacy-statement/

11.2. Betaling via PayPal

 Wanneer u betaalt via PayPal wij zenden uw naam en adres naar PayPal.

 Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de door PayPal verzamelde gegevens is:

 PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/legalhub-full

PayPal toezichthouder voor gegevensbescherming: dpo@paypal.com
 

12. Verwerking en gebruik van gegevens voor externe presentatie- en reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens zoals hieronder beschreven ook voor de toepassing van externe presentatie en reclame volgens artikel 6, lid 1, sub a) en f) AVG.

12.1. Cookies

We gebruiken sessie cookies.

U kunt cookies verwijderen met behulp van de instellingen in uw browser.

Als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, zult u geen bestellingen kunnen plaatsen. De cookies worden gebruikt om goederen op te slaan in het winkelwagentje.
Cookies zijn noodzakelijk zodat u uw door een wachtwoord beveiligde klantenzone kunt bereiken en beheren.

12.2. YouTube video ingebed via iFrame

We gebruiken YouTube, een service van Google, om je video-inhouden te laten zien.

YouTube maakt ook gebruik van cookies. Als u de video start, kan dit verdere gegevensverwerking veroorzaken, vooral als u al bent ingelogd op YouTube. Daar hebben wij geen invloed op. Informatie over privacy op YouTube is te vinden in hun privacyverklaring (http://www.YouTube.com/t/privacy_at_youtube)

13. Ontvangers van de gegevens

Toegang tot uw door ons opgeslagen persoonsgegevens is beperkt tot

onze medewerkers,
door ons ingehuurde dienstverleners, zoals pakket diensten en brievenpost

Indien derden toegang hebben tot uw gegevens, hebben wij toestemming gekregen van u of er is een rechtsgrondslag hiervoor.

De dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften.

14. Transmissie van gegevens aan vervolgingsinstanties en onderzoeksinstanties

In uitzonderlijke gevallen sturen wij persoonsgegevens door naar vervolgingsinstanties en onderzoeksinstanties. Dit is toe te schrijven aan de overeenkomstige wettelijke verplichtingen, b.v. van het strafprocesrecht, de belastingwetgeving, de wet tegen het witwassen van geld of de politiewet.

Wij overhandigen persoonsgegevens aan onze advocaten of rechtbanken om onze vordering af te dwingen als de goederen die op rekening worden gekocht niet worden betaald.

KAMEBO® © 2021
Template © 2014-2021 by
SmilingShops