Deutsch English Nederlands Franšais Italiano
KAMEBO« LogoUw winkelwagen is leeg.


Trolley Katrijden voor kraan HJC-T500 0,5 Ton
instead of 125,00 EUR
only 85,00 EUR
you save 32 % /40,00 EUR
incl. 19 % Omzetbelasting
Excl. Verzendkosten

Producenten

Annuleringsrecht

Het annuleringsrecht geldt alleen voor particuliere consumenten.

Annuleringsrecht voor consumenten.

(Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doelen die noch overwegend aangerekend kunnen worden aan hun bedrijfsmatige, noch aan hun zelfstandige beroepswerkzaamheden.)

Informatie over het annuleringsrecht

Annuleringsrecht

U heeft het recht dit contract om binnen veertien dagen te annuleren zonder redenen aan te geven. De termijn voor het annuleren bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde persoon, niet de transporteur, de goederen in bezit genomen heeft.

Om gebruik te maken van uw annuleringsrecht moet u ons, Karl Mezek KAMEBO®, Marienstrasse 14, 45663 Recklinghausen, Duitsland, telefoonnummer +49 (0)23613026040, telefaxnummer +49 (0)23613026042, e-mail E-Mail met een duidelijke verklaring (b.v. een met de post gestuurde brief, een telefax of een e-mail) informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt hiervoor het bijgesloten concept annuleringsformulier gebruiken, hetgeen echter niet voorgeschreven is. U kunt het concept annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook op onze websites (www.kamebo.com, www.korrosionsschutzshop.de en www.druckluftwerkzeug.biz) digitaal invullen en ons doen toekomen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (b.v. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke annulering doen toekomen. Om de annuleringstermijn na te leven is het voldoende dat u de mededeling dat u gebruik wenst te maken van het annuleringsrecht, voor afloop van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van de annulering

Indien u dit contract annuleert dienen wij u alle betalingen terug te betalen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die resulteren uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering gekozen heeft), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het feit dat u dit contract annuleert, bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft ingezet, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u op grond van deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk wat eerder plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de annulering van dit contract informeert, aan ons te retourneren of aan ons te overhandigen. Deze termijn is nageleefd als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij dragen de directe kosten voor de terugzending van de goederen. U dient uitsluitend op te komen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies resulteert uit uw omgang met de goederen voor zover deze niet noodzakelijk is voor een controle van de hoedanigheid, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen teruggestuurd heeft, afhankelijk wat eerder heeft plaatsgevonden. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de annulering van dit contract informeert, aan ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Deze termijn is nageleefd als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Uitsluiting van het annuleringsrecht

Het annuleringsrecht bestaat niet bij overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar geproduceerd zijn en waar voor de productie een individuele keuze of bestemming door de consument van belang is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument aangepast zijn, -voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel overschreden zou worden,
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave als hun zegel na de levering verwijderd is,
- voor de levering van goederen als deze na de levering op grond van hun hoedanigheid onscheidbaar met andere goederen gemengd zijn,
- voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering verwijderd is,
- voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdbladen, met uitzondering van abonnement overeenkomsten.

Einde van de informatie over het annuleringsrecht

KAMEBO« © 2022
Template © 2014-2022 by
SmilingShops