Deutsch English Nederlands Franšais Italiano
KAMEBO« LogoUw winkelwagen is leeg.


BRANTHO-KORRUX 3in1 RAL 6018 RAL 7035 Kit 1
instead of 214,00 EUR
only 195,00 EUR
you save 9 % /19,00 EUR
32,50 EUR per liter
incl. 19 % Omzetbelasting
Excl. Verzendkosten

Producenten

Algemene Voorwaarden

KAMEBO® Karl Mezek
Marienstr. 14
D-45663 Recklinghausen / Germany
Telephone +49 (0)2361 / 3026040

Algemene Voorwaarden

1. De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle via de onlineshops www.korrosionsschutzshop.de, www.druckluftwerkzeug.biz, www.kamebo.com, www.nadelentroster.com, te sluiten contracten tussen de heer Karl Mezek, Marienstr. 14, 45663 Recklinghausen (hiernavolgend „KM“) als verkoper en de koper. Afwijkende algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van de klant worden niet geaccepteerd.

2. Gevaarlijke goederen worden niet naar eilanden geleverd, ook niet naar in een meer liggende eilanden. Voor de levering van gevaarlijke goederen moet de klant een leveringsadres op het vasteland aangeven.

3. Producten die in de onlineshop duidelijk als producten gekenmerkt zijn die alleen aan zakelijke klanten verkocht worden, worden niet aan particuliere consumenten geleverd. Indien de besteller niet bewijzen kan dat hij een firma heeft of een onderneming drijft, worden deze producten gestorneerd en niet geleverd. Indien een klant die niet kan bewijzen dat hij zakelijke matig handelt, reeds vooraf of middels vergelijkbare betaalwijze geld overgemaakt heeft, wordt dit bedrag vergoed.

4. Klantenaccounts waarop geen bestellingen plaatsvinden, worden gesloten. Dit geldt ook voor accounts van nieuwe klanten die hun eerste bestelling annuleren en daarna niet meer bestellen. Inactieve accounts worden binnen 4 weken gesloten.

5. Voor particuliere consumenten geldt een annuleringsrecht. Voor zakelijke klanten bestaat geen recht op inruilen en teruggave als de goederen zonder gebreken zijn en volgens de bestelling geleverd zijn. Inruilen en teruggave kan door KM uit coulance plaatsvinden, de zakelijke klant heeft hier echter geen recht op.

6. De levering vindt altijd plaats onder het voorbehoud dat KM zelf door zijn eigen leveranciers bevoorraad wordt.

7.  KM heeft het recht om deelleveringen uit te voeren. Producten met verschillende leveringstijden kunnen samen verstuurd worden. In dit geval geldt telkens de langste leveringstijd van de producten.

8. KM is niet aansprakelijk voor te late levering als deze veroorzaakt wordt door een te late eigen bevoorrading door andere leveranciers en producenten of door verlies gedurende de verzending. Bij de aangegeven leveringstijden betreft het de regulaire leveringstijden. Afwijkingen hiervan en de redenen hiervoor worden op tijd door KM medegedeeld.

9. De levering vindt uitsluitend plaats naar de in onlineshops aangegeven landen.

10. Afhankelijk van de betaling, b.v. koop op afbetaling, kan de levering aan afwijkende leveringsadressen uitgesloten worden.

11. Verzendkosten gelden voor een levering van bestelde goederen aan de klant. Indien de goederen opnieuw uitgeleverd moeten worden omdat de klant verkeerde of onvolledige adresgegevens aangegeven heeft of de goederen na verschillende pogingen tot bezorging niet heeft aangenomen, draagt de klant de kosten voor de hernieuwde verzending. Hiervoor zijn de statusmeldingen over de verzending van de pakketdiensten waarmee KM de goederen verstuurt bindend. Dit geldt ook als een tweede bezorging noodzakelijk is omdat de naam niet is aangegeven bij het huis, de deur etc.

12. Indien de klant met een pakketdienst een overeenkomst heeft dat leveringen bij afwezigheid gedeponeerd mogen worden, is de klant zelf bij verlies of beschadiging van de goederen aansprakelijk.

13. KM legt de betaalwijze voor iedere klant afzonderlijk vast.

13. KM is alleen voor gebreken bij foutief geleverde goederen aansprakelijk tot het bedrag ter hoogte van de waarde van de goederen. Alle verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor een onjuiste verwerking van producten, onjuist werk met gereedschap en misachten van bepalingen met betrekking tot de veiligheid op het werk en van gebruiks- en bedieningsaanwijzingen is de klant aansprakelijk.

14.  De klant is verplicht om onmiddellijk na ontvangst de toestand en de volledige levering van de geleverde goederen te controleren.

15. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van KM tot hun volledige betaling.

16.  Bescherming van de privacy. KM is gerechtigd om alle gegevens van de koper die in verband met de zakelijke relatie staan, voor de uitvoering van het contract en onder inachtneming van de voorschriften van de Duitse Wet over de bescherming van de privacy op te slaan en te verwerken. KM is verplicht om de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy in acht te nemen.

17. Geschillenbeslechting via het ODR-platform

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
Dit biedt consumenten in de toekomst de mogelijkheid, eerst buitengerechtelijke regelingen te vinden voor  geschillen in verband met online bestellingen. U vindt het geschil resolutie platform hier:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres voor klachten is:


E-Mail

 


18. Bevoegd gerecht en slotbepalingen

Het bevoegde gerecht zetelt te Recklinghausen. KM is tevens gerechtigd om een eis tegen de koper in te dienen bij het gerecht in diens vestigingsplaats. Op dit contract is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De geldigheid van het VN-Kooprecht is uitgesloten.

Mochten afzonderlijke bepalingen van de AV ongeldig zijn, dan laat dit de geldigheid van het contract onverlet.

 

KAMEBO« © 2022
Template © 2014-2022 by
SmilingShops